ΗΜΕΡΙΔΑ - Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός.


Εκδηλώσεις
Παρασκευή 25, Οκτωβρίου 2013 10:57

Οργάνωση

Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ


Υπό την αιγίδα των

ΑΠΘ-Πολυτεχνική Σχολή, ΤΕΕ, UIA- Ελληνικό Τμήμα, Εγνατία Οδός

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013, ώρα 11.00
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

 

 Οργανωτική Επιτροπή

Φ. Βαβύλη, καθηγήτρια, διευθύντρια Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ , πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος UIA

Δ. Βώκου, καθηγήτρια, διευθύντρια Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

Κ. Κατσάμπαλος, καθηγητής Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ


Γραμματειακή υποστήριξη

Αιμιλία Καραποστόλη, υποψήφια διδάκτωρ, MSc, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

Αντωνία Μπάντη, MSc, υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.00-10.30: Εγγραφές

10.30-11.00: Χαιρετισμοί

Ι. Μπουτάρης, δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Σ. Σιμόπουλος, ΓΓ Δημοσίων ‘Εργων Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

TEE, ΤΕΕ-ΤΚΜ


11.00-11.15: Φ. Βαβύλη & Δ. Βώκου

Ανάγκη για διεπιστημονικότητα και πλαίσιο εφαρμογής της


11.15-11.30: Ι.Δ. Παντής, καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, αντιπρύτανης ΑΠΘ

Οικολογία και κατασκευές: πράσινοι δρόμοι – πράσινες κατασκευές

11.30-11.45: Κ. Κατσάμπαλος, καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

11.45-12.00: Κ. Μακέδος, πολιτικός μηχανικός, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα και οι αποκλειστικές αρμοδιότητες των μηχανικών

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

12.00-12.15: Ερωτήσεις


12.15-12.30: Κ. Ζέρβας, MSc, πολιτικός μηχανικός, αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δήμου Θεσσαλονίκης, μέλος ΔΣ της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ»

Η σημασία της ωρίμανσης στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων


12.30-12.45: Π. Σαββαΐδης, καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, πρόεδρος της «Εγνατία Οδός ΑΕ»

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες και τα έργα της «Εγνατία Οδός ΑΕ»

12.45-13.00: Ν. Φιντικάκης, αρχιτέκτων, μέλος του Συμβουλίου της UIA

Η πολιτιστική διάσταση της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) στα έργα υποδομών

13.00-13.15: Ν. Τσινίκας, καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

Αρχιτεκτονική και κατασκευές σε αρμονία

13.15-13.30: Ερωτήσεις


13.30-14.15: Διάλειμμα – Γεύμα


14.15-14.30: Α. Αλεξοπούλου, αναπλ. καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, διευθύντρια ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού»

Η διεπιστημονικότητα σαν κεντρικό ζήτημα σπουδών: Η εμπειρία από το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Μνημείων Πολιτισμού


14.30-14.45:  Ο. Δρεβενίτσου, αρχιτέκτων

Κατασκευαστές, Μελετητές: Μια σχέση ανάγκης

14.45-15.00: Θ. Ξένος, καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στα μεγάλα έργα: συνέργεια με άλλες ειδικότητες

15.00-15.15: Μ. Ανανιάδου-Τζημοπούλου, καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου και μεγάλα τεχνικά έργα

Παρουσίαση

15.15-15.30: Ερωτήσεις


15.30-15.45: Σ. Σγαρδέλης, καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

Η οικολογία τοπίου ως υπόβαθρο για τη διεπιστημονική προσέγγιση στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό

15.45-16.00: Κ. Αξαρλή,  καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους  με το αστικό περιβάλλον;


16.00-16.15: Κ. Χατζής, πολιτικός μηχανικός, μέλος ΔΣ της «Εγνατία Οδός ΑΕ»

Ευρωπαϊκές προγραμματικές περίοδοι και αποτέλεσμα αυτών στα έργα υποδομής της Ελλάδας. Τι κερδίσαμε, τι μπορούμε να περιμένουμε, ποια τα λάθη μας και πώς μας καθυστέρησε η έλλειψη διεπιστημονικότητας

16.15-17.00: Ερωτήσεις - Παρεμβάσεις εκπροσώπων συλλόγων και άλλων συμμετεχόντων - Συζήτηση - Συμπεράσματα


 

Αρχεία:
program_final.pdf390 Kb