ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ STI-EPFL


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Παρασκευή 21, Φεβρουαρίου 2014 10:15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στη Σχολή Μηχανικών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάννης (School of Engineering, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, STI-EPFL).