Σχετικά με αξιολόγηση διδακτικής ικανότητας υποψηφίου για πλήρωση θέσης Επίκουρου Καθηγητή (Α. Γκαραγκούνης)


Νέα της Πολυτεχνικής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Τετάρτη 02, Απριλίου 2014 11:59

 

Σας ανακοινώνουμε ότι:

Τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα Β3 (1ος όροφος Πτέρυγας Πολιτικών Μηχανικών), στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης θέσης Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο 'Γεωγραφική  Ανάλυση, Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Χωρική Ανάπτυξη', θα  πραγματοποιηθεί δοκιμαστικό μάθημα από τον υποψήφιο κ. Αθανάσιο Γκαραγκούνη.

Γραμματεία Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.