ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (2014-2015) στο Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πληθυσμός, Ανάπτυξη, στρατηγικές προοπτικές" (PODEPRO)


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Παρασκευή 02, Μαΐου 2014 15:31

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παν. Θεσσαλίας δέχεται για ένατη χρονιά υποψηφίους στο ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών PoDePro που διοργανώνει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Bordeaux της Γαλλίας. Το ΠΜΣ αυτό απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) που αναγνωρίζεται τόσο από την Γαλλία όσο και από την Ελλάδα.

Το κοινό αυτό ελληνογαλλικό ΠΜΣ που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 δεν έχει δίδακτρα ενώ τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ελλήνων φοιτητών στο Bordeaux (α εξάμηνο) καλύπτονται εν μέρει μέσω υποτροφιών ERASMUS ή ακόμη εξ ολοκλήρου με υποτροφίες που δίδει το Μεσογειακό Ίδρυμα Νεότητας (βλ. ειδικότερα αναλυτική προκήρυξη στο http://www.podepro.prd.uth.gr/?LANG=gr). Περιλαμβάνει δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα μαθημάτων, πρακτική άσκηση και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις γίνονται στη γαλλική γλώσσα και η βασική βιβλιογραφία είναι στην γαλλική και αγγλική. Η επαρκής γνώση της γαλλικής είναι επομένως προαπαιτούμενο για την παρακολούθησή του.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.