ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΠΘ


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Δευτέρα 09, Φεβρουαρίου 2015 15:28

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3427/19-12-14, τεύχος δεύτερο, εγκρίθηκε η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον «Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό».

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με δεξιότητες και γνώσεις σε θέματα που αφορούν στον περιβαλλοντικό έλεγχο και στο σχεδιασμό κτιρίων, ανοικτών χώρων, οικιστικών ενοτήτων και πόλεων, καθώς  και γενικότερα στην περιβαλλοντική διάσταση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

Απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους αρχιτεκτονικών σχολών αλλά και σε επιστήμονες που εξειδικεύονται στο σχεδιασμό και στην οργάνωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με στόχο τη μελέτη, έρευνα και εμβάθυνση στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό κτιρίων και συνόλων.

Η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος αυτού είναι η 1η Οκτωβρίου 2015 και η διάρκειά του θα είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα χορηγώντας 120 πιστωτικές μονάδες σε όσα άτομα ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθησή του.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι, η μορφή διδασκαλίας και το περιεχόμενο σπουδών περιγράφονται αναλυτικά στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση.

http://eduguidegr.s3.amazonaws.com/filer_public/2015/01/05/3427-2014.pdf

Με νεότερη ανακοίνωση το Τμήμα Αρχιτεκτόνων θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίσουν, καθώς και τις διαδικασίες επιλογής και εγγραφής τους στο μεταπτυχιακό αυτό τμήμα.

Πληροφορίες: κα Δώρα Ιορδανίδου,  τηλ:  2310 995888.
E-mail: diordan@arch.auth.gr