Εκδήλωση σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση της λυματολάσπης


Εκδηλώσεις
Παρασκευή 27, Φεβρουαρίου 2015 13:53

Πρόσκληση στην εκδήλωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος:

«Τεχνολογικές δυνατότητες για τη βιώσιμη διαχείριση της λυματολάσπης»

Tο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος διοργανώνει την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 6.00μμ. εκδήλωση με τίτλο εκδήλωση «Τεχνολογικές δυνατότητες για τη βιώσιμη διαχείριση της λυματολάσπη». Σκοπό της εκδήλωσης αποτελεί η ανάδειξη των εναλλακτικών δυνατοτήτων διαχείρισης ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και η παρουσίαση των αναπτυξιακών προοπτικών με προσανατολισμό την αειφόρο ανάπτυξη.

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Αθ. Σουπίλας, Διευθυντής Ανάπτυξης ΕΥΑΘ ΑΕ, ο κ. Αλ. Κατσιάμπουλας, Διευθυντής Περιβάλλοντος Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, ο κ. Α. Λουκάτος, Σύμβουλος Διοίκησης ETBA ΒΙΠΕ, ο κ. Μ. Σκληβανιώτης, Δρ. Χημικός Μηχανικός πρώην υπεύθυνος λειτουργίας ΕΕΛ Πατρών και η κα E. Παπαχρήστου, Ομ. Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.

Η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερα τιμητική για εμάς.

Αρχεία:
PosterLimatolaspiCompr.jpg211 Kb