Ενημερωτική συνάντηση CLARIN EL


Εκδηλώσεις
Τρίτη 17, Μαρτίου 2015 10:08

Το Δίκτυο της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN EL, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην ενημερωτική συνάντηση για την

Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών CLARIN EL

που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, 10:00-13:00
στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ (ισόγειο).

Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN EL είναι η Εθνική Υποδομή μέσω της οποίας τεκμηριώνονται, διασυνδέονται και διατίθενται στην ερευνητική κοινότητα γλωσσικοί πόροι, τεχνολογίες και υπηρεσίες.

Σκοπός του δικτύου που δημιουργεί και υποστηρίζει την υποδομή είναι

  • η συγκέντρωση, τεκμηρίωση και διάθεση ελληνικών γλωσσικών πόρων, τεχνολογιών και διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας
  • η υποστήριξη της γλωσσικής έρευνας και της γλωσσικής τεχνολογίας για τα Ελληνικά
  • η διασύνδεση της ευρωπαϊκής υποδομής CLARIN ERIC με την εθνική υποδομή CLARIN EL με στόχο την αμοιβαία παροχή πρόσβασης σε πόρους, τεχνολογίες και υπηρεσίες
  • η υιοθέτηση και η προώθηση διεθνών προτύπων για τους γλωσσικούς πόρους και η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών και
  • η προώθηση της χρήσης της γλωσσικής τεχνολογίας στη μελέτη της γλώσσας αλλά και στην αξιοποίηση του ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου.

Στόχος αυτής της πρώτης ενημερωτικής συνάντησης είναι η εξοικείωση της κοινότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με τους σκοπούς, τις αρχές και τις δυνατότητες, καθώς και με τους πόρους, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες της Υποδομής CLARIN EL.

Πρόγραμμα συνάντησης
10:00 - 10:10   Καλωσόρισμα / χαιρετισμός (Τ. Δημητρούλια, ΑΠΘ , Β. Βασιλειάδης, ΚΕΓ)
10:10 - 11:15   Η Ευρωπαϊκή υποδομή CLARIN και η εθνική υποδομή CLARIN EL (Σ. Πιπερίδης, ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» )
11:15 - 11:25   Η συμμετοχή του ΑΠΘ στην εθνική υποδομή CLARIN EL (Τ. Δημητρούλια, ΑΠΘ)
11:25 - 11:35   Η συμμετοχή του ΚΕΓ στην εθνική υποδομή CLARIN EL (Β. Βασιλειάδης, ΚΕΓ)
Διάλειμμα για καφέ
11.50 - 12:30   Προκλήσεις στον δρόμο προς την εθνική υποδομή - Νομικά και τεχνικά ζητήματα (Μ. Γαβριηλίδου, ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά»)
12:30 - 13:00   Ερωτήσεις - Συζήτηση