Γενική Συνέλευση Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. αρ. 2/29.01.2018


Νέα της Πολυτεχνικής
Πέμπτη 25, Ιανουαρίου 2018 13:52

Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 08:00 π.μ., θα γίνει Γενική Συνέλευση της Σχολής, στο Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» της Πολυτεχνικής Σχολής. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.    Ένταξη υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε θέσεις της κατηγορίας ΕΤΕΠ. 2.    Λειτουργία και Ασφάλεια της Σχολής. 3.    Σχετικά με δημιουργία Πανεπιστημίων από Τμήματα ΤΕΙ - Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 48 του Ν. 1404/83 και του άρθρου 14 του Ν. 2690/99.

Με τιμή
Ο Κοσμήτωρ

Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης

Καθηγητής