Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μίσθωση έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ 5030505


Υποτροφίες - Θέσεις εργασίας
Παρασκευή 04, Ιανουαρίου 2019 14:33

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μίσθωση έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ 5030505

Παράταση προθεσμίας έως 25.01.2018