Υλικό από τη διαδικτυακή διάλεξη του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) Κωνσταντίνου Σιούτα, με θέμα: Ο Covid-19 από τη σκοπιά της επιστήμης των aerosol (αερολυμάτων)


Εκδηλώσεις
Παρασκευή 18, Δεκεμβρίου 2020 21:23

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής ευχαριστεί τον καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Σιούτα για τη διάθεση των διαφανειών της παρουσίασής του και του κειμένου της επιστολής προς τον πρωθυπουργό, που έχουν αναρτηθεί εδώ:

Ολόκληρη η διάλεξη είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://youtu.be/Aj8NAuWkvvQ