Διακρίσεις μελών της Πολυτεχνικής Σχολής: καθ. Ν. Θεοδοσίου, ομ. καθ. Κ. Ευσταθίου


Νέα της Πολυτεχνικής
Σάββατο 11, Ιουνίου 2022 16:54

Οι διακρίσεις των μελών της Πολυτεχνικής Σχολής, σε διεθνείς οργανισμούς και ακαδημίες, συνεχίζονται:

 

  • Τα Ηνωμένα Έθνη, μέσω του United Nations Industrial Development Organization - UNIDO (www.unido.org) και του Sustainable Development Solutions Network - SDSN (www.unsdsn.org) δημιούργησαν το «Συμβούλιο Μηχανικών για την Ενεργειακή Μετάβαση - Council of Engineers for the Energy Transition- CEET» (https://www.unsdsn.org/ceet). Το CEET αποτελεί ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο που αναφέρεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο θα τον υποστηρίζει στο φλέγον θέμα της ενεργειακής μετάβασης και στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050. Το Συμβούλιο Μηχανικών θα διαμορφώνει, θα επεξεργάζεται και θα προτείνει στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, λύσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού. Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022, έγινε η πρώτη επίσημη παρουσίαση του συμβουλίου, των μελών και των στόχων του. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από 35 μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων από όλο τον κόσμο, προερχόμενων από όλους τους επαγγελματικούς τομείς (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, NGOs κλπ). Στο Συμβούλιο επιλέχθηκε και ο Νικόλαος Θεοδοσίου καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, πρόεδρος του δικτύου των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - UN SDSN Black Sea (http://sdsn-blacksea.auth.gr/) και πρόεδρος του Association ofEuropean Civil Engineering Faculties – AECEF (https://aecef.net/). Ο κ. Θεοδοσίου είναι ο μόνος Έλληνας και από τους ελάχιστους Ευρωπαίους που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Μηχανικών για την Ενεργειακή Μετάβαση. Στο επόμενο διάστημα, τα μέλη του CEET θα συζητήσουν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και θα συμμετάσχουν, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, στην Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή του 2022 (COP27). Θα είναι δε η πρώτη φορά που μια αντιπροσωπία μηχανικών προσκαλείται για να συμμετάσχει σε μια COP. Η συνεργασία με το Συμβούλιο Μηχανικών για την Ενεργειακή Μετάβαση αποτελεί μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για την ανάδειξη του εξαιρετικού δυναμικού της Σχολής μας
  • Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Επιστημών και των Τεχνών - European Academy of Sciences and Arts, https://euro-acad.eu , την 3η Ιουνίου εξέλεξε ως μέλος της τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Κυριάκο Ευσταθίου

 

Θερμά συγχαρητήρια στον Νίκο και τον Κυριάκο! 

Τιμούν την Σχολή μας, ενισχύουν τον θετικό της αντίκτυπο στις επιστήμες και την κοινωνία, τους ευχαριστούμε.

 Καθηγητής Κύρος Υάκινθος

Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ