Ανακήρυξη υποψηφίων Προέδρων ή/και Αναπληρωτών/Αναπληρωτριών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής


Νέα της Πολυτεχνικής
Παρασκευή 17, Ιουνίου 2022 13:18

Πίνακας υποψηφιοτήτων (κάντε κλικ)