Σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2022–2023


Νέα της Πολυτεχνικής
Πέμπτη 14, Ιουλίου 2022 14:41