Ανακοίνωση Συνεδρίου Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ - Πρόσκληση Υποβολής περιλήψεων


Νέα της Πολυτεχνικής
Τετάρτη 12, Απριλίου 2023 09:56

Αγαπητές και αγαπητοί,

Το ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ οργανώνει Συνέδριο με τίτλο:“ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ +20. Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμοσμένο Έργο”, 2- 4 Νοεμβρίου 2023, στη Θεσσαλονίκη.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: landarchconference2023.gr

Υποβολή περιλήψεων έως 15-5-2023

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου