Κέντρο Χώρου, Τεχνολογίας και Φύλου

Στις δραστηριότητες της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εντάχθηκε τα τελευταία χρόνια το Κέντρο Χώρου, Τεχνολογίας και Φύλου, http://newton.ee.auth.gr/genderIssues/

Το Κέντρο αποτελεί πρωτοβουλία καθηγητριών της Σχολής με σκοπό την διερεύνηση και υποστήριξη της ισότιμης συμμετοχής των μελών της Σχολής στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, με έμφαση σε θέματα διαχείρισης του δημόσιου χώρου και χρήσης νέων τεχνολογιών τα οποία γενικά καλύπτουν την ποικιλία των επιστημονικών αντικειμένων της Σχολής.

Η λειτουργία του Κέντρου δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Μια απλή έρευνα στο Διαδίκτυο αποδεικνύει ότι τα πλέον διακεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα συμπεριλαμβάνουν στη δομή τους παρόμοια Κέντρα και επιπλέον εντάσσουν στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν σε θέματα οπτικής του φύλου για την έρευνα και την τεχνολογία

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει με συγκεκριμένες χρηματοδοτικές δράσεις την ισότιμη συμμετοχή των επιστημονισσών στην κοινωνία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρομία. Από το 1998 η Γενική Διεύθυνση «Έρευνας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιούργησε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τις γυναίκες και τις επιστήμες http://cordis.europa.eu/improving/women/documents.htm και στη συνέχεια δημιουργήθηκε και η ανάλογη Διεύθυνση. Επί σειρά ετών χρηματοδοτήθηκαν δίκτυα ενημέρωσης και στήριξης επιστημονισσών και σήμερα, στο 7ο ΠΠ (2007-2013), υπάρχει ποικιλία προγραμμάτων με έμφαση στην συμμετοχή των φύλων στην έρευνα και τεχνολογία. Τέλος, και στη χώρα μας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας δημιούργησε πρόσφατα ένα δίκτυο Ελληνίδων επιστημόνων για την εκπαίδευση, έρευνα και απασχόληση (δίκτυο ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ). Και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο λειτουργεί από το 2003 «Διατμηματικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα για Θέματα Φύλου και Ισότητας» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/4.2.1Β και στεγάζεται στην Πολυτεχνική Σχολή, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων.

Υπάρχει λοιπόν ακόμη αναγκαιότητα στις ώριμες δημοκρατίες του 21ου αιώνα για παρόμοιες δράσεις; Ναι, γιατί ακόμη δεν είναι καθαρό αν η προσωπική και επαγγελματική πορεία των αποφοίτων μας είναι ανάλογη των προσδοκιών τους, και αν το φύλο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη αυτή. Και ενώ το νομοθετικό πλαίσιο στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες ανταποκρίνεται επιτυχώς στην κατοχύρωση θεμάτων ισότητας η μακρά διαμόρφωση κοινωνικών στερεοτύπων υποβοηθά την διατήρηση της «γυάλινης οροφής» στην επαγγελματική ανέλιξη των νέων ερευνητριών ακόμη και σε «πρότυπες» κοινωνίες σαν τις Σκανδιναβικές.

Οι δράσεις του Κέντρου γενικά κινούνται στους παρακάτω άξονες:

  • Την συγκριτική διερεύνηση του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος και της εξέλιξης των ελληνίδων μηχανικών σε σχέση με άλλες χώρες και την σύνδεση της Πολυτεχνικής Σχολής με αντίστοιχες δράσεις του εξωτερικού. Στην ιστοσελίδα αναφέρονται συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η μελέτη της πορείας των τμημάτων ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων μηχανικών που αποδεικνύει ότι έχουμε από τα καλύτερα ποσοστά διεθνώς σε φοιτήτριες και ερευνήτριες στα αντικείμενα αυτά.
  • Την υλοποίηση δράσεων για ένταξη στο επάγγελμα (mentoring). Ιδιαίτερες δράσεις υλοποιούνται στην κατεύθυνση μιας υγιούς επιχειρηματικότητας (σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ- https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2 ) που τόσο την έχει ανάγκη η χώρα.
  • Στην διερεύνηση της αντίληψης των ερευνητριών μας για τις δυνατότητες συνδυασμού της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής και στην δημιουργία ενθαρρυντικού κλίματος για την επιδίωξη και υλοποίηση των προσωπικών τους επιλογών και φιλοδοξιών. Το Κέντρο συνδέεται ήδη με φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα θέματα αυτά.

Το Κέντρο είναι ανοιχτό σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής και θα λειτουργεί όσο διάστημα αυτά ανταποκρίνονται και εμπλουτίζουν τις δράσεις του.