Το παράρτημα της EESTEC στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015. Αποτελεί μέρος του δικτύου της Electrical Engineering STudents' European assoCiation (EESTEC), η οποία δημιουργήθηκε το 1986 στην Ολλανδία. Πρόκειται για εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό και μη πολιτικό οργανισμό φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Σήμερα αριθμεί 50 Τοπικές Επιτροπές σε Πανεπιστήμια ανά την Ευρώπη.

Τα μέλη της EESTEC μπορούν να συμμετέχουν σε workshops και άλλα event, ακαδημαϊκού και μη χαρακτήρα που διοργανώνονται από άλλες τοπικές στην Ευρώπη. Η EESTEC LC Thessaloniki δίνει την ευκαιρία στα μέλη της να αναπτύξουν διαπροσωπικές ικανότητες, αλλά και να αποκτήσουν γνώσεις σε τομείς όπως PR, HR, Design, Fundraising, Web Development μέσω των ομάδων στις οποίες συμμετέχουν ετησίως. Παράλληλα, μπορούν να εμπλακούν στην διοργάνωση τοπικών αλλά και διεθνών εκδηλώσεων. Σήμερα αριθμεί 70 μέλη κυρίως από τα τμήματα ΗΜΜΥ και Πληροφορικής.

Η EESTEC LC Thessaloniki έχει διοργανώσει 3 διεθνής και 5 τοπικές εκδηλώσεις, όπως το EESTech Challegne Thessaloniki και το Soft Skills Academy (SSA) Thessaloniki. Ακόμα, συμμετέχει ενεργά στις δράσεις παρουσίασης των φοιτητικών ομάδων του Α.Π.Θ. όπως το Team Fair και η Ημέρα Υποδοχής Πρωτοετών.

Μπορείτε να βρείτε παραπάνω πληροφορίες για την ομάδα μας εδώ

Facebook EESTEC LC Thessaloniki 

Instagram eestec.thessaloniki 

LinkedIn EESTEC LC Thessaloniki 

Ιστοσελίδα eesteclcthessaloniki.web.auth.gr