Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.)
tkm.tee.gr
 
Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ)
www.smedekem.gr