Τίθεται σε λειτουργία η επίσημη σελίδα της Σχολής στο Twitter


Νέα της Πολυτεχνικής
Σάββατο 12, Φεβρουαρίου 2011 18:22

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ανακοινώσεις της Πολυτεχνικής Σχολής στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Twitter.