"Βραβείο Νέου Μηχανικού" από το ΤΕΕ/ΤΚΜ


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Πέμπτη 03, Μαρτίου 2011 19:43

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας καλεί σε ετήσια βάση όλους τους νέους μηχανικούς και διεξάγει διαγωνισμό σημαντικών και πρωτότυπων εργασιών με τίτλο:«Βραβείο Νέου Μηχανικού». Ο διαγωνισμός επιδιώκει την ενίσχυση της επαγγελματικής, κλαδικής, καινοτομικής και ερευνητικής κουλτούρας και την περαιτέρω διασύνδεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τους νέους Μηχανικούς. Ο διαγωνισμός αφορά σε σημαντικές, πρωτότυπες, ερευνητικές ή επαγγελματικές εργασίες που δύναται να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερης σημασίας για τον κλάδο των Μηχανικών και την κοινωνία. Ο διαγωνισμός απευθύνεται τόσο σε εν δυνάμει Μηχανικούς, όσο και σε νέους Μηχανικούς (κάτω της πενταετίας) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώνουν συμμετοχή εγκαίρως. Διάρκεια υποβολής ορίζεται το διάστημα από 1η έως 31η  Μαρτίου 2011. Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν έχει δηλωθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, δε θα γίνεται δεκτή και συνεπώς θα αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης.Τα βραβεία που προτείνεται να απονεμηθούν είναι τα ακόλουθα δύο:

  • 1ο Βραβείο: Επιταγή 1000 Ευρώ και σχετικό αναμνηστικό δίπλωμα 1ου Βραβείου
  • 2ο Βραβείο: Επιταγή 500 Ευρώ και σχετικό αναμνηστικό δίπλωμα 2ου Βραβείου

Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται στη Γραμματεία Οργάνων Διοίκησης, στον 2ο όροφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τις ώρες 10.00 πμ – 14.00μμ. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Στήριξης Επαγγελματικού έργου του Μηχανικού της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ μέχρι την 31η Μαΐου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες στο συννημμένο αρχείο και στη σελίδα του Τμήματος, http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/PROFIL_TEE-TKM/ANTIPROSWPEIA_07_09 .

Αρχεία:
vraveio_neou_mixanikou.pdf144 Kb