Πρόγραμμα Διαλέξεων Μαρτίου-Μαίου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών


Νέα της Πολυτεχνικής, Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Τετάρτη 09, Μαρτίου 2011 11:19

1. Διάλεξη του Καθηγητή κ. Β. Ζασπάλη στις 18 Μαρτίου 2011 με θέμα:

«ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»


2. Διάλεξη του Αν. Καθηγητή κ. Δ. Σαρηγιάννη στις 8 Απριλίου 2011 με θέμα:

«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»


3. Διάλεξη της Λέκτορα κ. Αικ. Τσικαλουδάκη (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, τομέας οικοδομικής) στις 6 Μαίου 2011 με θέμα:

« Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ»