ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Τετάρτη 13, Ιουλίου 2011 12:42

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΠΑΠΘ), που λειτουργεί στα πλαίσια του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.

Η ιστοσελίδα του ΠΑΠΘ περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - την αξιολόγηση 88 δεικτών αειφορίας και περιβάλλοντος, ταξινομημένων σε 13 θεματικές περιοχές. Η εμφανιζόμενη αξιολόγηση στηρίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία των δεικτών μέχρι το 2008. Στην επόμενη φάση θα αναρτηθεί η αξιολόγηση των δεικτών με τα νέα στοιχεία της περιόδου μέχρι το 2011.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΑΠΘ στη διεύθυνση:

http://www.oset.gr
 

Με εκτίμηση

Η επιστημονική ομάδα του ΠΑΠΘ