Τεχνική Εταιρεία που εδρεύει στα Βόρεια Προάστια Αττικής, ζητά Συνεργάτη ώστε να στελεχώσει το Ανθρώπινο Δυναμικό της.


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Παρασκευή 26, Αυγούστου 2011 14:11

Τεχνική Εταιρεία που εδρεύει στα Βόρεια Προάστια Αττικής, ζητά Συνεργάτη ώστε να στελεχώσει το Ανθρώπινο Δυναμικό της.  

 

Απαραίτητα Προσόντα:

·         Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Πολυτεχνικής Σχολής.

·         Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

·         Κάτοχος Άδειας Οδήγησης & ΙΧ αυτοκινήτου.

·         Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.

·         Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.

·         Ικανότητα διαχείρισης & διεκπεραίωσης πολλαπλών καθηκόντων.

 

Αποστολή Βιογραφικών & Συνοδευτικής Επιστολής:

Email: info@diloseto.gr