Εθελοντική Αιμοδοσία ΑΠΘ - 2 Μαρτίου 2012


Νέα της Πολυτεχνικής
Πέμπτη 23, Φεβρουαρίου 2012 10:21

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Α.Π.Θ. θεωρεί ως κύριο στόχο της την καλλιέργεια ενός πολιτισμού κοινωνικής αλληλεγγύης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να διευρυνθεί η δραστηριότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας πέραν των καθιερωμένων φθινοπωρινών και εαρινών ημερών Εθελοντικής Αιμοδοσίας.Ως νέα ημερομηνία αιμοδοσίας ορίστηκε η 2 Μαρτίου 2012 απο τις 09:00 – 12:30 στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.