Μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία κυρίας Ελπίδας-Κλεάνθης Κολοκυθά στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση υδάτινων πόρων. Κοινωνικοοικονομική θεώρηση» στην κατεχόμενη βαθμίδα


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Παρασκευή 04, Μαΐου 2012 13:00