Μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία κ. Αναστάσιου Σέξτου στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Πληροφορικής στην ανάλυση και τον σχεδιασμό κτιριακών εγκαταστάσεων και γεφυρών» στην κατεχόμενη βαθμίδα


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πέμπτη 07, Ιουνίου 2012 12:58