Ορισμός της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση της Ελπίδας-Κλεάνθης Κολοκυθά, επίκουρης καθηγήτριας επί θητεία στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.


Νέα της Πολυτεχνικής
Τρίτη 03, Ιουλίου 2012 16:50

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 και 4β του Ν. 4009/2011.

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της «Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011, για τις Εκλογές Μελών Δ.Ε.Π. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14-12-2011, ΦΕΚ 31Β/19-01-2012).

  3. Την από 15.07.2011 σχετική αίτηση της Ελπίδας-Κλεάνθης Κολοκυθά, Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

  4. Την άποψη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (συνεδρ. αριθμ. 10/20.03.2012).

  5. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (συνεδρ. αριθμ. 10/02.05.2012).

Όριζω τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση της Ελπίδας-Κλεάνθης Κολοκυθά, Επίκουρης Καθηγήτριας επί θητεία στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής:

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Α΄. Εξωτερικά μέλη:

1) Αθανάσιο Λουκά, καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
http://www.civ.uth.gr/cv2.aspx?cvid=5

2) Μιχαήλ Σκούρτο, καθηγητή Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου
http://www.aegean.gr/environment/General_Html/default.htm

3) Ευάγγελο Βλάχο (Evan Vlachos), Research Professor and Associate Director of the International School for Water Resources, Dept of Civil and Environmental Engineering του C.S.U. (Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Κολοραντο) των Η.Π.Α. (Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κολοράντο)
http://www.engr.colostate.edu/faculty-staff/profiles.php?id=150

Β΄. Λοιπά μέλη:

4) Κωνσταντίνο Κατσιφαράκη, καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
http://www.civil.auth.gr/component/option,com_contact/task,view/contact_id,68/Itemid,61/lang,el/

5) Περικλή Λατινόπουλο, καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
http://www.civil.auth.gr/component/option,com_contact/task,view/contact_id,77/Itemid,61/lang,el/

6) Ευάγγελο Μπαλτά, αναπληρωτή καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
http://www.chi.civil.ntua.gr/?p=2520&nav=3&num=3&cur=2&lang=en_us

7) Επαμεινώντα Σιδηρόπουλο, καθηγητή Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ.
http://www.topo.auth.gr/greek/ORG_DOMI/PERSONNEL_DETAILS/sidir.htm

Ι. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Α΄. Εξωτερικά μέλη:

1) Φώτιο Πλιάκα, αναπληρωτή καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.
http://www.civil.duth.gr/melos-dep/pliakas-fotios-konstantinos

2) Γεώργιο Τσακίρη, καθηγητή Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
http://www.survey.ntua.gr/el/deplist/214

3) Αθανάσιο Παπανικολάου (Thanos Papanikolaou), Professor, Civil and Environmental Engineering, Faculty Research Engineer, IIHR-Hydroscience & Engineering, University of IOWA, USA

http://www.engineering.uiowa.edu/faculty-staff/profile-directory/cee/papanikolaou_t.php

Β΄. Λοιπά μέλη:

4) Βασίλειο Αντωνόπουλο, καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.
http://www.agro.auth.gr/tomeis.htm

5) Ιάκωβο Γκανούλη, καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
http://www.civil.auth.gr/component/option,com_contact/task,view/contact_id,52/Itemid,61/lang,el/

6) Μαργαρίτη Βαφειάδη, αναπληρωτή καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
http://www.civil.auth.gr/component/option,com_contact/task,view/contact_id,14/Itemid,61/lang,el/

7) Χρήστο Μπαμπατζιμόπουλο, καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.
http://www.agro.auth.gr/tomeis.htm

Με τιμή

Ο Κοσμήτωρ

Νικόλαος Ι. Μάργαρης

Καθηγητής

Αρχεία:
4146.pdf219 Kb