Ορισμός της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του Κωνσταντίνου Αλεξίου Επίκουρου Καθηγητή με θητεία


Νέα της Πολυτεχνικής
Δευτέρα 17, Σεπτεμβρίου 2012 10:52

 Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι,

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 και 4β του Ν. 4009/2011.

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της «Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011, για τις Εκλογές Μελών Δ.Ε.Π. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (συνεδρ. αριθμ. 2842/14-12-2011, ΦΕΚ 31Β/19-01-2012).

 3. Την από 18.01.2012 σχετική αίτηση του Κωνσταντίνου Αλεξίου, Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 4. Την άποψη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (συνεδρ. αριθμ. 5/11.05.2012).

 5. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (συνεδρ. αριθμ. 13/27.06.2012).

 6. Την υπ’ αριθμ. 2849/29.08.2012 απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. και την έκδοση της υπ’ αριθμ. 38863/06.09.2012 Πράξης του Πρύτανη Α.Π.Θ.

Έχετε οριστεί μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, όπως φαίνεται στον πίνακα αποδεκτών, για την κρίση του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία κ. Κωνσταντίνου Αλεξίου, που αφορά στην μονιμοποίησή του στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και καλώ τα τακτικά μέλη σε συνεδρίαση, την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 12:00, στο Γραφείο της Κοσμητείας, «προκειμένου η Ειδική Επταμελής Επιτροπή να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση του υποψηφίου από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής, που ανήκουν στο Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π. ή από δυο καθηγητές ή ερευνητές, που ανήκουν στο Α.Π.Θ., καθώς και από δύο καθηγητές ή ερευνητές, που θα υποδειχθούν από τον υποψήφιο», κ. Κωνσταντίνο Αλεξίου.

Επίσης, σας καλώ, σε Συνεδρίαση την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 12:00, για την κρίση μονιμοποίησης του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., κ. Κωνσταντίνου Αλεξίου και σας παρακαλώ να φροντίσετε το πρόγραμμά σας, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή σας με την παρουσία σας ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σε περίπτωση τηλεδιάσκεψης, παρακαλώ, να μας πληροφορήσετε εγκαίρως, προκειμένου να διασφαλίσουμε την πιστοποίηση της νομιμότητας της επικοινωνίας.

Υ.Γ. Η αίθουσα της Συνεδρίασης θα ανακοινωθεί αφού καθοριστεί ο τύπος της (ζωντανή ή τηλεδιάσκεψη).

Σας διαβιβάζω το βιογραφικό σημείωμα και τις εργασίες του κ. Αλεξίου, σε ηλεκτρονική μορφή.

Σας παρακαλώ να ενημερώσετε εγκαίρως (e-mail) τη Γραμματεία της Κοσμητείας σε περίπτωση που κωλύεστε.

Με τιμή

Νικόλαος Ι. Μάργαρης

Καθηγητής

Πίνακας αποδεκτών

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α΄. Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:

 1. Βαρσακέλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
  URL: http://leap.web.auth.gr/default.aspx?pageid=120

 2. Μάρδας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
  URL: http://leap.web.auth.gr/default.aspx?pageid=116

 3. Σιδηρόπουλος Μωϋσής, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων.
  URL: http://leap.web.auth.gr/default.aspx?pageid=119

 4. Φουσέκης Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων.
  URL: http://www.econ.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=59

Β΄. Από ΑΕΙ της ημεδαπής:

 1. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
  URL: http://econ.uop.gr/~liargova/

 2. Πελαγίδης Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς.
  URL: http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=pelagidi

Γ΄. Από ΑΕΙ της αλλοδαπής (Μητρώο ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π.):

  1. Theodossiou Ioannis, Professor of Business School, University of Aberdeen, UK.
   URL: http://www.abdn.ac.uk/business/profiles/theod

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α΄. Από ΑΕΙ της ημεδαπής:

 1. Βασιλάκης Σπυρίδων, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  URL: http://www.aueb.gr/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php?facid=1166

 2. Βαρελάς Ερωτόκριτος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  URL: http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=120&tmima=3&categorymenu=2

 3. Βελέντζας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  URL: http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=121&tmima=3&categorymenu=2

 4. Λώλος Σαράντης-Ευάγγελος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου.
  URL: http://topa.gr/faculty_staff.htm

 5. Δριτσάκης Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  URL: http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=99&tmima=6&categorymenu=2

 6. Μαραβέγιας Ναπολέων, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  URL: http://www.pspa.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/didaktiko-kai-ereynhtiko-proswpiko/tomeas-die8non-kai-eyrwpaikon-spoydon/napolewn-marabegias.html

Β΄. Από ΑΕΙ της αλλοδαπής (Μητρώο ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π.):

 1. Lapavitsas Costas, Professor Department of Economics, School of Oriental and African Studies, University of London UK.
  URL: http://www.soas.ac.uk/staff/staff31299.php

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

 • Μερίκας Ανδρέας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 • Οικονόμου Γεώργιος, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 • Φουντάς Στυλιανός, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 • Παπαναστασίου Δημήτριος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 • Χατζηδημητρίου Αθ. Ιωάννης, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 • Παρασκευόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, Κοσμήτωρ Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

  Μυλόπουλος Ιωάννης, Καθηγητή, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 • Χρυσανθάκης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Τσινισιζέλης Ι. Μιχαήλ, Καθηγητής, Κοσμήτωρ Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Πελεγρίνης Θεοδόσιος, Καθηγητής, Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Ξεπαπαδέας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Γάτσιος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου.

 • Τσάλτας Ι. Γρηγόρης, Καθηγητής, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου.

 • Professor Roger Buckland Head of Business School University of Aberdeen.

 • Professor Margaret Ross, Head of College of Arts and Social Sciences University of Aberdeen.

 • Professor Ian Diamond, Principal and Vice-Chancellor, University of Aberdeen.

 • Professor Jan Toporowski, Head of Department of Economics, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London.

 • Professor Paul Webley, Director of School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London.

 • Her Royal Highness The Princess Royal Chancellor of University of London.

Αρχεία:
alexiou.pdf1,02 Mb