Χορήγηση σημάτων στάθμευσης στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής


Νέα της Πολυτεχνικής
Τρίτη 18, Σεπτεμβρίου 2012 12:24

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι από την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012 θα ξεκινήσει η χορήγηση ειδικών σημάτων στάθμευσης στους δικαιούχους-μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης (βλ. χάρτη στην ιστοσελίδα), για τα ακαδημαϊκά έτη 2012-13 & 2013-14.

Στους χώρους στάθμευσης της Πολυτεχνικής Σχολής έχουν δικαίωμα πρόσβασης (με τηλεχειριστήριο) οι Καθηγητές όλων των βαθμίδων, το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό της Σχολής, οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (1ος όροφος Κτιρίου «Εδρών») ή στην ιστοσελίδα και γίνονται δεκτές καθημερινά, από 11:30 έως 13:00, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
- Αρχιτέκτονες Μηχανικοί:  από 18 ως 21 Σεπτ.
- Πολιτικοί Μηχανικοί:  από 24 ως 28 Σεπτ.
- Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί:  από 1 ως 5 Οκτ.
- Μηχανολόγοι Μηχανικοί:  από 8 ως 12 Οκτ.
- Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Υπολογιστών:  από 15 ως 19 Οκτ.
- Χημικοί Μηχανικοί:  από 22 ως 25 Οκτ.
- Γενικού Τμήματος & Μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης:  από 29 Οκτ. ως 2 Νοεμ.

Τα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή αντίγραφα) που θα πρέπει να έχετε μαζί σας είναι:

1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
2. Ταυτότητα (ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο)
και
- Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας για τους προπτυχιακούς φοιτητές.
- Βεβαίωση εγγραφής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
- Βεβαίωση της ιδιότητας για τους υποψήφιους διδάκτορες.
- Αντίγραφο της σύμβασης για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου.

Μαζί με το σήμα οι δικαιούχοι θα προμηθεύονται το σημείωμα, που είναι προϋπόθεση για την αγορά εκ μέρους σας του τηλεχειριστηρίου.

Επικοινωνία: Μαρίνα Χριστοφορίδου, τηλ. 2310 99 6187


Ο Κοσμήτωρ
της Πολυτεχνικής Σχολής
Νικόλαος Ι. Μάργαρης