Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της προκήρυξης των εκλογών για την ανάδειξη του Συμβουλίου του Α.Π.Θ.


Νέα της Πολυτεχνικής
Πέμπτη 04, Οκτωβρίου 2012 15:23

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφασίζει τα εξής:

1.  Την άμεση προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ  οι οποίες θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 24.10.2012 και από ώρα 09:00 έως 17:00, στα αμφιθέατρα Α, Β, Γ και Δ του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο άρθρο 8 παρ. 4 (περιπτώσεις α΄ και β΄) Ν. 4009/2011, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 4076/2012. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων αποφασίστηκε να είναι η Παρασκευή 19.10.2012 και ώρα 15:00.

2.  Την άμεση αποστολή ανοιχτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους για τη θέση Εξωτερικού Μέλους (Προέδρου ή Μέλους) του Συμβουλίου του ΑΠΘ οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους έως και την Παρασκευή 19.10.2012 και ώρα 15:00.

3.  Την άμεση αποστολή πρόσκλησης στους ενεργούς φοιτητές του Ιδρύματος προκειμένου να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους στο Συμβούλιο του ΑΠΘ την Πέμπτη 25.10.2012 και από ώρα 09:00 έως 17:00, σε αίθουσες του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, οι οποίες θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων αποφασίστηκε να είναι η Παρασκευή 19.10.2012 και ώρα 15:00.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ

Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας