Μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία κ. Νικολάου Ατρέα στο Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση» στην κατεχόμενη βαθμίδα


Γενικό Τμήμα
Δευτέρα 12, Νοεμβρίου 2012 12:56