Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός θερμοχημικών διεργασιών ανανεώσιμων και ανακυκλούμενων πρώτων υλών»


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τρίτη 15, Ιανουαρίου 2013 15:42