Εκλογή Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ


Νέα της Πολυτεχνικής
Πέμπτη 04, Ιουλίου 2013 10:45

Μετά την απώλεια του Κοσμήτορος της Πολυτεχνικής Σχολής, Νικολάου Ι. Μάργαρη, την 1η Ιουλίου 2013, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 4009/2011, δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκλογή Κοσμήτορα της Πολυτεχνική Σχολή και διενέργεια εκλογών την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013.

Σχετικά έγγραφα:

Αποφάσεις Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής