Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο STI-EPFL


Νέα της Πολυτεχνικής
Τρίτη 16, Ιουλίου 2013 12:59

Υπότροφοι φοιτητές για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στη Σχολή Μηχανικών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάνης για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014