Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία πολυμερών, κολλοειδών και διαλυμάτων».


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πέμπτη 17, Οκτωβρίου 2013 13:03