Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα ΑΣΡΧΔΕ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Μελέτη και Προσομοίωση Φυσικών και Χημικών Διεργασιών».


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πέμπτη 19, Δεκεμβρίου 2013 10:51