Αριθμός Εισακτέων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.


Νέα της Πολυτεχνικής
Πέμπτη 20, Μαρτίου 2014 11:31

Προς τη
Σύγκλητο του Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη

Θέμα: Αριθμός Εισακτέων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

 Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής συζήτησε το θέμα τού συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των εισακτέων φοιτητών στα Τμήματά της και διαπίστωσε τα ακόλουθα:

  1. Ο αριθμός των εισαχθέντων φοιτητών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ήταν ήδη αυξημένος κατά 30%, σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Αυτό δημιούργησε σοβαρότατα προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία (χωρητικότητα αιθουσών, διαθεσιμότητα εξοπλισμού, οργάνων κ.ά.).

  2. Πληροφορούμαστε ότι επαπειλείται εκ νέου αύξηση του αριθμού των εισακτέων για το νέο ακαδημαϊκό έτος (2014-2015), σε αντίστοιχα επίπεδα.

  3. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εξωτερικές αξιολογήσεις στα επτά (7) Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής από 5μελείς επιτροπές αξιολόγησης, αποτελούμενες από συναδέλφους του Εξωτερικού. Όλες οι επιτροπές αξιολόγησης τόνισαν το πρόβλημα της ανεπάρκειας των υποδομών, σε συνδυασμό με τον συνεχώς μειούμενο αριθμό καθηγητών και λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού και τον αυξανόμενο αριθμό των εισαγομένων φοιτητών.

  4. Το παραπάνω επισημαίνουν και όλα τα Τμήματα της Σχολής μας, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες υποδομές οριακά καλύπτουν τις ανάγκες εκπαίδευσης 7.500 ενεργών φοιτητών. Ελάχιστες δε είναι οι αίθουσες (2 αμφιθέατρα σε όλη την Πολυτεχνική Σχολή), οι οποίες μπορούν να υποδεχτούν ακροατήρια των 300 φοιτητών.

Για όλα τα παραπάνω η Κοσμητεία επισημαίνει ότι η περαιτέρω αύξηση του αριθμού των εισακτέων φοιτητών θα οδηγήσει σε κατάρρευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. και ζητά από τη Σύγκλητο να τοποθετηθεί απέναντι στο μεγάλο αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, με στόχο να ανατρέψει τη σχεδιαζόμενη αύξηση του αριθμού των εισακτέων για κάθε Τμήμα της Σχολής.

Με τιμή

Ο Κοσμήτωρ
Κωνσταντίνος-Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος
Καθηγητής

Ανακοίνωση:

  • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δια του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης)

Κοινοποίηση:

  • Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

  • Βουλευτές Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Συνημμένο:

  • Πίνακας εισαχθέντων φοιτητών για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

1.1 Πίνακας εισαχθέντων φοιτητών για τα ακαδημαϊκά έτη
2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014

ΤΜΗΜΑΤΑ

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Πολιτικών Μηχανικών

182

187

207

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

126

133

176

Μηχανολόγων Μηχανικών

97

109

139

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

192

233

256

Χημικών Μηχανικών

74

89

125

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

74

83

120

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

76

69

107

ΣΥΝΟΛΟ

821

903

1130


1.2 Πίνακας συγκριτικής μεταβολής αριθμού εισαχθέντων φοιτητών για τα ακαδημαϊκά έτη
2011-2012/2012-2013 και 2012-2013/2013-2014

ΤΜΗΜΑΤΑ

2011-2012/

2012-2013

2012-2013/ 2013-2014

Πολιτικών Μηχανικών

2,75%

10,70%

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

5,56%

32,33%

Μηχανολόγων Μηχανικών

12,37%

27,52%

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

21,35%

9,87%

Χημικών Μηχανικών

20,27%

40,45%

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

12,16%

44,58%

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

-9,21%

55,07%


1.3 Πίνακας συγκριτικής μεταβολής αριθμού εισαχθέντων φοιτητών για τα ακαδημαϊκά έτη
2011-2012 με 2013-2014

ΤΜΗΜΑΤΑ

2011-2012/ 2013-2014

Πολιτικών Μηχανικών

13,74%

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

39,68%

Μηχανολόγων Μηχανικών

43,30%

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

33,33%

Χημικών Μηχανικών

68,92%

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

62,16%

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

40,79%