ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σχετικά με αξιολόγηση διδακτικής ικανότητας υποψηφίου για πλήρωση θέσης Επίκουρου Καθηγητή (Ζ. Ιωάννου)


Νέα της Πολυτεχνικής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Πέμπτη 27, Μαρτίου 2014 12:08

 

Σας ανακοινώνουμε ότι:

Τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα Β3 (1ος όροφος Πτέρυγας Πολιτικών Μηχανικών), στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης θέσης Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμη Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Διαχείριση Φυσικών Πόρων», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστικό μάθημα από τον υποψήφιο κ. Ζαχαρία Ιωάννου.

Γραμματεία Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.