Απόφαση για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, κυρίου Σταύρου Βεργόπουλου


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πέμπτη 11, Δεκεμβρίου 2014 12:10

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση μονιμοποίησης στην κατεχόμενη βαθμίδα, του κ. Σταύρου Βεργόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αναπαραστάσεις του Χώρου»», στη Συνεδρίασή της, στις 11.12.2014, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κ. Σταύρος Βεργόπουλος έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, μονιμοποιείται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).