Πλήρωση (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματοποίηση και αυτοματοποίηση μηχανουργικών διεργασιών, μηχανουργικές μορφοποιήσεις, μηχανολογικό σχέδιο» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000220747)

Πλήρωση (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματοποίηση και αυτοματοποίηση μηχανουργικών διεργασιών, μηχανουργικές μορφοποιήσεις, μηχανολογικό σχέδιο» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000220747)


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Παρασκευή 12, Δεκεμβρίου 2014 15:40

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη):
https://service.apella.grnet.gr/apella.html#positions/220747