Πρόγραμμα “Vulcanus in Japan” 2015-16 για πρακτική άσκηση φοιτητών ευρωπαϊκών χωρών σε Ιαπωνικές βιομηχανίες


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Δευτέρα 22, Δεκεμβρίου 2014 11:07

Σε ποιους απευθύνεται: Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Πολυτεχνικής Σχολής και Σχολής Θετικών Επιστημών

Αντικείμενο: Πρακτική άσκηση φοιτητών σε Ιαπωνικές εταιρείες

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 01/09/2015 - 30/08/2016

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/1/2015

Πληροφορίες για το πρόγραμμα  και τον τρόπο υποβολής της αίτησης: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0

Oι επιτυχόντες θα μεταβούν στην Ιαπωνία για ένα ακαδημαϊκό έτος (1η Σεπτεμβρίου 2015 - 31 Αυγούστου 2016) και θα χρηματοδοτηθούν με JPY ¥ 1,900,000 (~13.330 Ευρώ), για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής. Η στέγαση θα καλυφθεί από την Ιαπωνική κυβέρνηση.