ΕΚΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


Εκδηλώσεις
Δευτέρα 16, Φεβρουαρίου 2015 18:47

Σας προσκαλούμε στην Εκδήλωση του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές» που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πολυτεχνείο Κρήτης, την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 17.00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Ι της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση τριών εργασιών που υλοποιήθηκαν από εκπαιδευόμενους του Προγράμματος και διακρίθηκαν στα τρία προαναφερθέντα Ιδρύματα, με τα ακόλουθα θέματα:

  1. Τεχνικοoικονομική Μελέτη Εγκατάστασης Υπεράκτιου Αιολικού Πάρκου στις βόρειες ακτές της Θράκης
  2. Χωροθέτηση εξέδρας τύπου jacket νότια του νομού Ηρακλείου
  3. Το ατύχημα της «Piper Alpha»


Η παρουσίαση των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και στα τρία
Ιδρύματα μέσω live streaming.