Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός Σχεδιασμός».


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τετάρτη 01, Απριλίου 2015 10:33