Δεύτερο Περιβαλλοντικό συνέδριο Θεσσαλίας


Νέα της Πολυτεχνικής
Παρασκευή 03, Απριλίου 2015 11:06

Tο τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας σας προσκαλούν στο 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, που θα πραγματοποιηθεί στη Σκιάθο από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2015.

Το 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας έχει ως στόχο τη παρουσίαση επίκαιρων επιστημονικών ερευνών και εργασιών από ειδικούς επιστήμονες στους τομείς της προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος. Στοχεύει να δημιουργήσει ένα βήμα για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, εκπαιδευτικών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενδιαφερόμενων πολιτών, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, οι ομιλητές θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης περιβάλλοντος, διαχείρισης αποβλήτων, προστασίας οικοσυστημάτων και ορεινών και αγροτικών περιοχών, περιβαλλοντικής ευαισθησίας και βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στα θέματα που απασχολούν την περιοχή της Θεσσαλίας.

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο (είτε ως προφορικές ανακοινώσεις, είτε ως πόστερ) θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δοθούν στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Καλούμε όλους τους επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα ερευνητικά πεδία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Παρακαλούμε να δηλώσετε εγκαίρως την προτίμησή σας για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση και να υποβάλετε την συμμετοχή σας ως αρχείο *.doc στη γραμματέα του συνεδρίου έως τις 31/05/2015.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο στην ιστοσελίδα:

http://www.env2.prd.uth.gr

Για ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματέα του συνεδρίου Βίκυ Μανάκου: Κινητό: 6973328909, E-mail: vmanak@uth.gr

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,

Περάκης Κ., Καθηγητής ΠΘ (πρόεδρος)
Κούγκολος Α., Καθηγητής ΑΠΘ (αντιπρόεδρος)
Λασπίδου Χ., Επίκουρος Καθηγήτρια ΠΘ (αντιπρόεδρος)
Χριστοπούλου Ο., Καθηγήτρια ΠΘ (αντιπρόεδρος)