Πλήρωση (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τεχνολογίες» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000216912)


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παρασκευή 24, Απριλίου 2015 15:49

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΜΑΡΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη):
https://service.apella.grnet.gr/apella.html#positions/216912

Αποτέλεσμα κρίσης