Πλήρωση (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και παραγωγή του χώρου: από την κατασκευή στην Πολεοδομία» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000217002)


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παρασκευή 24, Απριλίου 2015 15:50

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ
Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη):
https://service.apella.grnet.gr/apella.html#positions/217002

Αποτέλεσμα κρίσης