Ερωτηματολόγιο: Οι ψηφιακές τεχνολογίες στις σπουδές των φοιτητών και των φοιτητριών του ΑΠΘ


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Δευτέρα 15, Ιουνίου 2015 12:37

Αγαπητέ φοιτητή  / Αγαπητή φοιτήτρια

Με το μήνυμα αυτό σε προσκαλούμε να συμμετέχεις στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο και το οποίο αφορά τις χρήσεις  και τις  πρακτικές  καθώς και τις αντιλήψεις  των φοιτητών και των φοιτητριών σχετικά με το ρόλο της  ψηφιακής τεχνολογίας  στη διδασκαλία και τη μάθηση.

http://ictlab.web.auth.gr/limesurvey/index.php/176149/lang-el

Η διερεύνηση του ζητήματος αυτού θα μπορούσε να συμβάλει στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς όφελος των ίδιων των φοιτητών και των φοιτητριών.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λίγα  λεπτά. Οι απαντήσεις είναι φυσικά ανώνυμες. Εξάλλου δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου.

Είναι πολύ σημαντικό για μας να συμπληρώσεις αυτό το ερωτηματολόγιο.

Καλή συνέχεια στις σπουδές σου


Εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας
Μένη Τσιτουρίδου
tsitouri@nured.auth.gr
καθηγήτρια Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.