Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000543938)

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000543938)


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παρασκευή 17, Ιουλίου 2015 12:36

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: Μαρία Δούση, Λέκτωρ με θητεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αλέξανδρος Κλειδωνάς, Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός, Γεωργία Χειρχαντέρη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός
Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη):
https://service.apella.grnet.gr/apella.html#positions/543938

Αποτέλεσμα κρίσης