Δοκιμαστικό μάθημα του Δρ. Κωνσταντίνου Χατζηφραγκιού Μακρυδάκη


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τρίτη 28, Ιουλίου 2015 14:45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 11 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές των Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.)

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 12:30, στην Αίθουσα 301, 3ος όροφος της Πτέρυγας Διδασκαλίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., ο Δρ. Κωνσταντίνος Χατζηφραγκιός Μακρυδάκης θα παραδώσει δοκιμαστικό μάθημα, με τίτλο

Πόλη και Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην εποχή της αβεβαιότητας,

στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός Σχεδιασμός».

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών να το παρακολουθήσουν.