Πρόσκληση στο Συνέδριο ΘΑΛΗΣ-ΑΕΙΣ - Call for papers


Εκδηλώσεις
Δευτέρα 03, Αυγούστου 2015 18:42
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την πραγματοποίηση του Επιστημονικού Συνεδρίου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» που θα λάβει χώρα στην Ιστορική Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2015.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-ΑΕΙΣ «Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου» με επιστημονικά υπεύθυνη την καθηγήτρια ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου, συνδέοντας την Εκπαίδευση και την Έρευνα που παρέχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά και όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για την Αειφόρο Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το ΕΜΠ, το Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ-ΑΕΙΣ - με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ε.Μ.Π. «Προστασία Μνημείων» και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συνδιοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την Ελληνική Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή, και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Marie Sklodowska-Curie ITN-DCH "Initial Training Network for Digital Cultural Heritage".

Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα του Συνεδρίου και σας παρακαλούμε να το διαχύσετε στους συνεργάτες σας που κρίνετε πως σχετίζονται με το επιστημονικό αντικείμενο ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή τους και η αποστολή επιστημονικής εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται στο συνημμένο Πρόγραμμα.