Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Φαινόμενα Μεταφοράς με έμφαση στην Υπολογιστική Ρευστομηχανική


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Παρασκευή 23, Οκτωβρίου 2015 14:43

Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Φαινόμενα Μεταφοράς με έμφαση στην Υπολογιστική Ρευστομηχανική» (Υποψήφιος: Στέργιος Γιάντσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000642747)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 642747

Αποτέλεσμα κρίσης